30 czerwca 2023

Jak podpisać pełnomocnictwo na potrzeby BDO, KOBiZE, CRO?

pelnomocnictwo

Wykonanie pewnych czynności prawnych wymaga ustanowienia pełnomocnictwa. Nie jest inaczej w przypadku obowiązków sprawozdawczych dla zagadnień związanych z ochroną środowiska. W tym artykule poruszamy kwestie związane z ustanawianiem pełnomocnictw do wykonania czynności w bazach BDO, KOBiZE CRO oraz wskazujemy jak poprawnie je podpisać.

Co do zasady, każde pełnomocnictwo powinno zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentacji podmiotu (osoba widnieje w KRS spółki). Do pełnomocnictwa powinno się dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł we właściwym Urzędzie Miasta. Ale od każdej zasady zdarzają się wyjątki, o których poniżej:

 

BDO

 

Wzór poprawnie wypełnionego pełnomocnictwa BDO dostępny jest tutaj

Sprawozdanie BDO może złożyć wyłącznie osoba, która jest upoważniona do reprezentowania firmy na podstawie KRS, właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej oraz osoba, która ma pełnomocnictwo do reprezentacji.

W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, należy pamiętać, że pełnomocnictwo:

  • Należy wystawiać na konkretną osobę fizyczną a nie całą spółkę.
  • Powinna pojawić się informacja na jaki czas będzie ono obowiązywać.
  • Powinno być poprawnie podpisane.
  • Powinno zawierać informację czy wyznaczona osoba, będzie posiadać uprawnienia do nadawania kolejnych pełnomocnictw.

 

Powinno zawierać informację czy wyznaczona osoba, będzie posiadać uprawnienia do nadawania kolejnych pełnomocnictw.

Warto wiedzieć:

Jeśli ustanowisz np. trzech pełnomocników do jednej sprawy, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł za każdego pełnomocnika.

Ciekawostka dotycząca rachunku bankowego podmiotu, na który należy wpłacić opłatę za pełnomocnictwo:

a) Składając w bazie BDO wniosek rejestracyjny/aktualizacyjny, należy załączyć:


pełnomocnictwo + potwierdzenie uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo

 

Opłatę w wysokości 17 zł składa się na rachunek bankowy we właściwym Urzędzie Miasta (właściwym dla siedziby Spółki).

b) Składając w bazie BDO sprawozdanie/korektę za wytworzone odpady/produkty w opakowaniach, należy załączyć:

 

pełnomocnictwo + potwierdzenie uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo

 

Opłatę w wysokości 17 zł składa się na rachunek bankowy we właściwym Urzędzie Miasta znajdującym się w mieście, gdzie znajduje się Urząd Marszałkowski, w którym obiekt korzystający ze środowiska się rozlicza.

  

KOBiZE

Wzór poprawnie wypełnionego pełnomocnictwa KOBiZE dostępny jest tutaj

Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem KOBiZE, nie ma obowiązku załączać do pełnomocnictwa potwierdzenie uiszczenia opłaty, natomiast pełnomocnictwo należy dołączyć w formularzu rejestracyjnym lub podczas zmiany administratora konta.

 

CRO

 

Wzór poprawnie wypełnionego pełnomocnictwa CRO dostępny jest tutaj

Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem CRO, nie ma obowiązku załączać do pełnomocnictwa potwierdzenie uiszczenia opłaty, natomiast pełnomocnictwo należy dołączyć w formularzu rejestracyjnym lub podczas zmiany administratora konta.

 

Krótkie podsumowanie jak poprawnie złożyć pełnomocnictwo i informację o uiszczonej opłacie

BDO = pełnomocnictwo + potwierdzenie uiszczenia opłaty

KOBIZE = samo pełnomocnictwo

CRO = samo pełnomocnictwo

 

Problem z podpisaniem dokumentu profilem zaufanym?

Z pomocą przychodzi „podpisywarka”, https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany. Jest to strona dostępna na platformie gov.pl przy pomocy, której można podpisać dokument.

 

Mechanizm działania jest bardzo prosty, należy załadować wypełnione pełnomocnictwo w formacie PDF, następnie system przekierowuje do logowania swoim profilem zaufanym (wybieramy metodę logowania np. poprzez bankowość), następnie otrzymujemy gotowy dokument opatrzony właściwym podpisem.

 


 

Autorki opracowania

 

Wspracie merytoryczne:

Katarzyna Konopka
katarzyna.konopka@investeko.pl
Młodsza specjalistka
 

Tekst:

Klaudia Pietryszyn
klaudia.pietryszyn@investeko.pl

UDOSTĘPNIJ

Zobacz także

newsletter

Zapisz się na newsletter

Współpracujący z nami klienci otrzymują comiesięczny newsletter. Znajdują się tam informacje o terminach związanych ze sprawozdawczością oraz informacje o planowanych zmianach prawnych, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie działalności. Z nami możesz być na bieżąco.