09 maja 2024

Certyfikat Green Key dla hoteli.

certyfikat, hotele

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej oraz globalnych wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, zrównoważona turystyka zyskuje na znaczeniu. Jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla takich obiektów jest certyfikat Green Key.

Certyfikat Green Key: Co to jest?

Certyfikat Green Key to międzynarodowe wyróżnienie przyznawane hotelom i innym obiektom turystycznym, które spełniają określone standardy w zakresie ochrony środowiska. Inicjatywa ta powstała w 1994 roku, a jej celem jest promowanie zrównoważonego rozwoju w sektorze hotelarskim. Obiekty starające się o ten certyfikat muszą przejść szczegółowy proces oceny, który obejmuje różnorodne aspekty działalności, takie jak zarządzanie energią, gospodarka wodna, minimalizacja odpadów oraz edukacja ekologiczna gości i pracowników.

Zrównoważona turystyka i ekologiczne inicjatywy hotelowe

Zrównoważona turystyka to koncepcja, która zakłada minimalizowanie negatywnego wpływu turystyki na środowisko przy jednoczesnym wspieraniu lokalnych społeczności i gospodarki. Hotele i inne obiekty turystyczne odgrywają w tym procesie kluczową rolę. Dzięki certyfikatowi Green Key, obiekty te są zachęcane do wdrażania ekologicznych inicjatyw hotelowych, takich jak:
• Efektywność energetyczna: Zastosowanie energooszczędnych systemów oświetleniowych i grzewczych, instalacja paneli słonecznych, oraz korzystanie z odnawialnych źródeł energii.
• Gospodarka wodna: Instalacja urządzeń oszczędzających wodę, takich jak perlatory, oraz stosowanie systemów do zbierania i ponownego wykorzystywania deszczówki.
• Minimalizacja odpadów: Wprowadzenie recyklingu, kompostowanie odpadów organicznych, oraz ograniczenie użycia jednorazowych produktów z plastiku.
• Edukacja ekologiczna: Informowanie gości o ekologicznych praktykach stosowanych w obiekcie oraz zachęcanie ich do angażowania się w proekologiczne działania.

Korzyści z posiadania certyfikatu Green Key dla branży turystycznej

Posiadanie certyfikatu Green Key przynosi wiele korzyści zarówno dla obiektów turystycznych, jak i ich gości. Przede wszystkim, certyfikat ten jest dowodem na zaangażowanie hotelu w zrównoważony rozwój w sektorze hotelarskim. Dzięki temu obiekty te zyskują przewagę konkurencyjną, przyciągając bardziej świadomych ekologicznie podróżnych.
Dodatkowo, wdrażanie ekologicznych praktyk może prowadzić do znaczących oszczędności operacyjnych. Efektywne zarządzanie energią i wodą oraz minimalizacja odpadów przyczyniają się do obniżenia kosztów działalności. Poza korzyściami finansowymi, certyfikat Green Key wpływa także pozytywnie na wizerunek hotelu, budując jego reputację jako odpowiedzialnego i zrównoważonego obiektu.

Etapy oceny w procedurze Green Key 

Aplikacja i wstępna ocena

Hotel zgłasza chęć uzyskania certyfikatu Green Key poprzez wypełnienie aplikacji na stronie internetowej programu lub kontakt z odpowiednią organizacją zarządzającą programem w danym kraju.
Przesłana aplikacja jest wstępnie oceniana pod kątem zgodności z podstawowymi kryteriami Green Key.
Przygotowanie dokumentacji:
Hotel przygotowuje szczegółową dokumentację, która obejmuje różne aspekty działalności obiektu, takie jak zarządzanie energią, wodą, odpadami, działania edukacyjne, zaangażowanie społeczne i inne.
Dokumentacja ta powinna zawierać dowody na wdrożenie ekologicznych praktyk oraz plany dalszych działań.

Audyt na miejscu

Przeprowadzany jest audyt na miejscu przez wykwalifikowanego inspektora Green Key. Inspektor ocenia hotel pod kątem zgodności z określonymi kryteriami.
Podczas audytu sprawdzane są różne obszary, w tym zarządzanie energią, gospodarka wodna, segregacja odpadów, stosowanie produktów ekologicznych, działania na rzecz społeczności lokalnej itp.

Ocena i raport

Po zakończeniu audytu inspektor przygotowuje raport zawierający wyniki oceny oraz ewentualne zalecenia dotyczące poprawy.
Raport jest przekazywany do komisji certyfikującej, która podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie certyfikatu.

Decyzja o przyznaniu certyfikatu

Jeśli hotel spełnia wszystkie wymagania, zostaje mu przyznany certyfikat Green Key na określony okres (zazwyczaj jeden rok).
W przypadku niewielkich niezgodności, hotel może otrzymać warunkowy certyfikat i zobowiązanie do poprawy określonych aspektów w określonym czasie.

Monitorowanie i ponowne certyfikacje

Hotel zobowiązany jest do utrzymania standardów określonych przez Green Key przez cały okres ważności certyfikatu.
Regularnie przeprowadzane są audyty kontrolne i ponowne certyfikacje, aby upewnić się, że hotel nadal spełnia wymagania programu.

Zgłoszenie do programu Green Key

Więcej informacji o samych progamie, liście operatorów funkcjonujących w poszczególnych krajach, dostępnych jest na stronie https://www.greenkey.global

 

W czym może pomóc Investeko Serwis? Posiadamy doświadczenie w przeprowadzaniu audytów oraz przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej bioróżnroodności. O tym jak wygląda współpraca można przeczytać na stronie internetowej.

 


 

Autorka opracowania

 

Tekst:

Klaudia Pietryszyn
klaudia.pietryszyn@investeko.pl

UDOSTĘPNIJ

Zobacz także

newsletter

Zapisz się na newsletter

Współpracujący z nami klienci otrzymują comiesięczny newsletter. Znajdują się tam informacje o terminach związanych ze sprawozdawczością oraz informacje o planowanych zmianach prawnych, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie działalności. Z nami możesz być na bieżąco.