ESG

Czym jest raportowanie ESG?

To obowiązek ujawniania zagadnień środowiskowych, społecznych i pracowniczych wprowadzony Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE. Dotyczył on jednostek będących podmiotami interesu publicznego zatrudniających więcej niż 500 pracowników i spełniających jedno z dwóch kryteriów finansowych. Jednak po publikacji dyrektywy Corporate Sustainability Reporting Directive rozszerzony zostaje zakres firm objętych obowiązkiem raportowania. Stopniowo będzie on rozszerzany na spółki duże, następnie średnie i małe notowane na giełdzie.

pakiet esg

Jak wygląda ta usługa?

Pomagamy Państwu w budowie matrycy istotności. Wspólnie wybieramy aspekty istotne, których ujawnienie przedstawiamy w sposób obiektywny. Pomagamy w ustanawianiu celów środowiskowych.

Co otrzymają Państwo wybierając usługę ESG?

raport ESG

Kompletny raport ESG powiązany ze strategią biznesową spółki zgodny z oczekiwaniami odbiorców raportu

Sprawdź nasze pozostałe usługi

MASZ PYTANIA?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy