Audyt środowiskowy

Szczegółowy przegląd pod kątem obowiązujących przepisów prawa

Na życzenie klienta wykonujemy audyt ochrony środowiska, którego zakres jest naszym autorskim pomysłem, który doskonalimy od 20 lat. Dokument pod nazwą protokół z audytu jest wewnętrzny i stanowi materiał do ulepszania procesów związanych z ochroną środowiska w organizacji.

AUDYT ŚRODOWISKOWY STANOWI ANALIZĘ ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI OCHRONY ŚRODOWISKA W NASTĘPUJĄCYCH KOMPONENTACH:

gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

emisja zanieczyszczeń pyłowo­ gazowych do powietrza

Emisja zanieczyszczeń pyłowo­ gazowych do powietrza

emisja hałasu

Emisja hałasu

Gospodarka wodno­ ściekowa

Gospodarka wodno­ ściekowa

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Raport kobize

Raport kobize

opakowania

Wprowadzanie do obrotu produktów w opakowaniach, eksport produktów w opakowaniach

urzadzenia elektryczne i elektroniczne

Wprowadzanie do obrotu oraz zbieranie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych

baterie i akumulatory

Wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów

substancje chłodnicze

Stosowanie substancji chłodniczych, w tym substancji kontrolowanych

Dla kogo jest audyt środowiskowy?

Audyt środowiskowy jest świetnym narzędziem do rozpoznania obowiązków, jakie ciążą na przedsiębiorcy w związku z ochroną środowiska. Przeważnie wykonujemy go na początku współpracy, ale pomocny jest również przy zmianie procesów, rozszerzeniu działalności, zatrudnieniu nowych pracowników, zmiany zarządcy lub właściciela danego obiektu itp. Dla naszych klientów zazwyczaj powtarzamy go regularnie raz w roku. Szeroki zakres weryfikacji pozwala na usystematyzowanie tematów, dokumentów i świadomości co należy jeszcze poprawić, usprawnić i na co zwrócić uwagę, aby działać zgodnie z prawem. Protokół z audytu może służyć jako materiał wspomagający przedsiębiorcę przy kontrolach WIOŚ, ponieważ w jednym dokumencie zawarty jest przekrój informacji z zakresu, który najczęściej jest kontrolowany przez organy ochrony środowiska.

zobacz więcej
audyt środowiskowy
audyt środowiskowy

Jak działamy?

Umawiamy się na spotkanie w dogodnym terminie. Sam audyt zazwyczaj trwa około 2-3 h. W tym czasie weryfikujemy dokumenty, posiadane pozwolenia, umowy itp., odpowiadamy na pytania, rozmawiamy, przeprowadzamy wizję lokalną (głównie miejsc magazynowania odpadów), zbieramy maksimum informacji o obiekcie. Następnie na podstawie tych materiałów sporządzamy protokół z audytu, który wprowadza konkretne zalecenia do poprawy stanu aktualnego lub potwierdzenie spełnienia wymogów. Czas wykonania protokołu uzależniony jest od ilości materiałów wsadowych, jak i wielkości obiektu / zakładu / przedsiębiorstwa, zazwyczaj gotowy jest do miesiąca od zebrania potrzebnych danych.

napisz do nas

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego warto przeprowadzić audyt środowiskowy?

Jest to przede wszystkim dawka wiedzy dotyczącej obowiązków przedsiębiorcy względem prawa ochrony środowiska. W trakcie audytu przedsiębiorca zdobywa informacje na temat zgodności prowadzonej działalności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Po audycie przedsiębiorca otrzyma protokół będący pigułką spersonalizowanej wiedzy środowiskowej do użytku wewnętrznego.

Jakie korzyści przynosi audyt środowiskowy dla przedsiębiorstw?

Prawne, finansowe i gwarantuje oszczędność czasu. W trakcie audytu Przedsiębiorca zdobywa fachową wiedzę nt. obowiązującego prawa, która odnosi się wyłącznie do profilu jego działalności. Na czas trwania audytu ma nieograniczony dostęp do wiedzy osoby, która ten audyt przeprowadza.

Czy firma może uzyskać certyfikat potwierdzający wyniki audytu środowiskowego?

Nie, bo przeprowadzamy audyt do wewnętrznego użytku klienta. Zamiast certyfikatu przygotowujemy protokół z audytu.

Ile kosztuje wykonanie audytu środowiskowego?

Koszty wykonania audytu, wizji lokalnej i przygotowania protokołu zależą od rodzaju prowadzonej działalności. Ceny zaczynają się od 2 000 zł.

Sprawdź nasze pozostałe usługi

MASZ PYTANIA?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy