Kobize

Czym jest KOBiZE?

KOBiZE to skrót od Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Dane o „wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza” zbierane są w Krajowej Bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji w formie raportów sporządzanych przez podmioty korzystające ze środowiska. Taki raport potocznie nazywamy „raportem KOBiZE”. Podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje, sporządza i wprowadza do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego każdego roku, raport dotyczący poprzedniego roku kalendarzowego. Dane o emisjach do powietrza wprowadzane do raportu KOBiZE, są tożsame z tymi rozliczanymi w opłatach za korzystanie ze środowiska. Co więcej, to na podstawie raportu KOBiZE, ustala się opłatę za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, którą następnie należy sprawozdać w wykazie do Urzędu Marszałkowskiego danego województwa.

zobacz więcej
kobize

Kto ma obowiązki w zakresie KOBiZE?

Każdy podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisję do powietrza. W zakładach produkcyjnych, w zależności od profilu działalności, będą to głównie emisje związane z funkcjonowaniem instalacji. Natomiast rozliczać należy również te pomniejsze emisje, które mogą dotyczyć także mniejszych przedsiębiorców, i będą to np. emisje:

Z ubytku czynników chłodniczych w klimatyzacji biurowej lub samochodowej

Ze spalania paliwa w kotłach, centralach grzewczo-wentylacyjnych, palnikach, agregatach prądotwórczych, silnikach PPOŻ itp.

Ze spalania paliw w samochodach, wózkach widłowych, kosiarkach, zwyżkach itp.

Z procesów technologicznych (spawanie, szlifowanie, zgrzewanie, malowanie, lakierowanie)

Ze zużycia środków do dezynfekcji na bazie alkoholu

Jak działamy?

Weryfikujemy zakres obowiązków, pomagamy w złożeniu wniosku rejestracyjnego, po uzyskaniu dostępu do Krajowej bazy możemy dodawać miejsca korzystania ze środowiska, sporządzać i wysyłać raporty w imieniu podmiotu. W dalszej kolejności możemy sporządzać wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska wraz z wyliczeniem opłat za korzystanie ze środowiska.

napisz do nas
audyt środowiskowy

Sprawdź nasze pozostałe usługi

MASZ PYTANIA?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy