Kobize

Czym jest KOBiZE?

KOBiZE to skrót od Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Dane o „wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza” zbierane są w Krajowej Bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji w formie raportów sporządzanych przez podmioty korzystające ze środowiska. Taki raport potocznie nazywamy „raportem KOBiZE”. Podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje, sporządza i wprowadza do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego każdego roku, raport dotyczący poprzedniego roku kalendarzowego. Dane o emisjach do powietrza wprowadzane do raportu KOBiZE, są tożsame z tymi rozliczanymi w opłatach za korzystanie ze środowiska. Co więcej, to na podstawie raportu KOBiZE, ustala się opłatę za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, którą następnie należy sprawozdać w wykazie do Urzędu Marszałkowskiego danego województwa.

zobacz więcej
kobize

Kto ma obowiązki w zakresie KOBiZE?

Każdy podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisję do powietrza. W zakładach produkcyjnych, w zależności od profilu działalności, będą to głównie emisje związane z funkcjonowaniem instalacji. Natomiast rozliczać należy również te pomniejsze emisje, które mogą dotyczyć także mniejszych przedsiębiorców, i będą to np. emisje:

Z ubytku czynników chłodniczych w klimatyzacji biurowej lub samochodowej

Ze spalania paliwa w kotłach, centralach grzewczo-wentylacyjnych, palnikach, agregatach prądotwórczych, silnikach PPOŻ itp.

Ze spalania paliw w samochodach, wózkach widłowych, kosiarkach, zwyżkach itp.

Z procesów technologicznych (spawanie, szlifowanie, zgrzewanie, malowanie, lakierowanie)

Ze zużycia środków do dezynfekcji na bazie alkoholu

Jak działamy?

Weryfikujemy zakres obowiązków, pomagamy w złożeniu wniosku rejestracyjnego, po uzyskaniu dostępu do Krajowej bazy możemy dodawać miejsca korzystania ze środowiska, sporządzać i wysyłać raporty w imieniu podmiotu. W dalszej kolejności możemy sporządzać wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska wraz z wyliczeniem opłat za korzystanie ze środowiska.

napisz do nas
audyt środowiskowy

Sprawdź nasze pozostałe usługi

Najczęściej zadawane pytania

Do kiedy należy złożyć raport KOBiZE?

Raport KOBiZE należy przygotować do końca lutego każdego roku, za poprzedni rok kalendarzowy.

Kto składa raport KOBiZE?

Raport KOBiZE składa podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisję do powietrza. Definicja podmiotu korzystającego ze środowiska zawarta jest w Prawie ochrony środowiska. Jeżeli mają Państwo wątpliwość czy powinni złożyć taki raport prosimy o zadanie pytania poprzez formularz kontaktowy.

W jaki sposób IESerwis świadczy usługę raportowania KOBiZE?

Usługa może być świadczona jako jednorazowe zlecenie lub w ramach jednego z naszych pakietów. Jeżeli jest taka potrzeba pomagamy w złożeniu wniosku rejestracyjnego. Po uzyskaniu dostępu do bazy danych sporządzamy i wysyłamy raporty w imieniu podmiotu.

Ile kosztuje usługa KOBiZE?

Koszt usługi zaczyna się od 300 zł netto. Ostateczna wysokość opłaty zależy do ilości źródeł powodujących emisję.

Jakie informacje należy zawrzeć w raporcie KOBiZE?

Oprócz danych podstawowych tj. dane podmiotu należy zawrzeć dane dotyczące miejsca korzystania ze środowiska; instalacji i źródeł zlokalizowanych na terenie miejsca korzystania ze środowiska oraz wielkość emisji na jednostkę zużytego surowca. A językiem bardziej przystępnym w raporcie umieszczone są informacje nt. instalacji powodujących emisję i wielkości emisji z tej instalacji.

Jak często należy składać raporty KOBiZE?

Raport należy złożyć raz w roku w terminie do końca lutego.

Czy pełnomocnictwo KOBiZE można wykorzystać w ramach działań CSR?

Nie, pełnomocnictwo do KOBiZE udzielane jest wyłącznie na potrzeby reprezentacji podmiotu.

MASZ PYTANIA?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy