BDO

Czym jest BDO?

BDO to skrót od Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Jest to rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który działa od 24 stycznia 2018 r. Za jego prowadzenie odpowiedzialni są marszałkowie województw. Jest to baza, gdzie po uzyskaniu numeru rejestrowego, przedsiębiorcy mogą, m.in.: przekazywać odpady, rozliczać opłatę produktową za wprowadzanie na terytorium kraju produktów w opakowaniach, składać sprawozdania do Urzędów Marszałkowskich w tym zakresie.

zobacz więcej
bdo

Kto ma obowiązki w zakresie BDO?

Wpis do BDO na wniosek obowiązuje tych przedsiębiorców, którzy działają w zakresie 7 różnych ustaw i są to m.in.:

Ustawa o odpadach

m.in. dla wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, dla transportujących odpady,

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

m.in. dla wprowadzających na terytorium kraju produkty (oleje smarowe, opony pneumatyczne),

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

m.in. dla wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli, dla zbierających zużyty sprzęt,

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

m.in. dla eksportujących produkty w opakowaniach, dla wprowadzających opakowania, dla wprowadzających produkty w opakowaniach, dla przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową.

Kto ma obowiązek składania sprawozdania BDO?

Każdy przedsiębiorca powinien zweryfikować, czy podlega pod wpis do bazy BDO, jeśli:

wytwarzanie odpadów

Wytwarza odpady

transport odpadów

Transportuje odpady

producent

Jest producentem

impoort eksport

Jest importerem lub eksporterem produktów, materiałów (własnych lub zakupionych od innych przedsiębiorców)

sprzedawca

Jest sprzedawcą w jednostce handlu i oferuje torby na zakupy z tworzywa sztucznego

działalność usługowa

Prowadzi działalność usługową

Jak działamy?

Weryfikujemy zakres obowiązków, pomagamy w złożeniu wniosku rejestracyjnego, instruujemy w poruszaniu się po bazie BDO, aby móc np. wystawić kartę przekazania odpadu. Mając dostęp jako użytkownik podrzędny do bazy klienta, możemy sporządzać karty ewidencji odpadów oraz sprawozdanie z wytworzonych odpadów. Mając dostęp jako użytkownik główny, możemy po uzyskaniu pełnomocnictwa od klienta, wysyłać sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego. Pomagamy również zweryfikować poprawność wykonywania obowiązków przez odbiorcę odpadu (czy posiada odpowiednie zezwolenia, czy może wykonywać usługę transportu odpadów itp.)

napisz do nas
bdo

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy trzeba wpisać się do bazy BDO?

Podmiot dokonuje wpisu na wniosek, jeżeli prowadzi działalność wymienioną w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach. W przypadkach wymienionych w art. 51 ust. 1 ustawy podmioty zostają wpisane do rejestru z urzędu przez marszałka województwa.

Czy sprawozdanie BDO jest obowiązkowe?

Podmioty posiadające wpis do bazy BDO zobowiązane są do corocznego składania sprawozdań w terminie do 15 marca każdego roku.

Sprawdź nasze pozostałe usługi

MASZ PYTANIA?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy