Obliczanie ŚLADU WĘGLOWEGO

Dlaczego warto znać ślad węglowy?

Obliczanie śladu węglowego pozwala zrozumieć wpływ przedsiębiorstwa, produktu lub usługi na klimat. Jest co najmniej kilka powodów, dla których organizacja powinna mierzyć swój ślad węglowy:

01

Raportowanie informacji zrównoważonego rozwoju

Już od roku 2024 zwiększony zostanie krąg podmiotów zobowiązanych do publikowania, wraz ze sprawozdaniem finansowym, informacji związanych z zrównoważonym rozwojem. Wprowadzone zostaną wymogi dotyczące ujawniania danych z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego. Zmiany te wynikają z wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2462 z dnia 14 grudnia 2022 r. Wybrane zagadnienia zakresu raportowania to:

  • Emisje gazów cieplarnianych w zakresach 1,2 i 3 (w całym łańcuchu wartości)
  • Cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych
  • Identyfikacja ryzyk klimatycznych
Raportowanie informacji zrównoważonego rozwoju
Uzyskanie finansowania ze źródeł zewnętrznych

02

Uzyskanie finansowania ze źródeł zewnętrznych

Organizacja ubiegająca się o finansowanie zewnętrzne staje się częścią śladu węglowego instytucji finansującej. A tym będzie zależało, aby wspierać przedsięwzięcia niskoemisyjne, zero emisyjne lub zrównoważone środowiskowo, czyli spełniające techniczne kryteria kwalifikacji. Wielkość śladu węglowego może determinować wybory instytucji finansującej.

03

Dekarbonizacja

Komisja Europejska w pakietach “Fit to 55” zapisała obowiązkowy unijny cel związany z ograniczeniem emisji w UE o co najmniej 55% do 2030 r. Zaproponowane zostały następujące reformy:

  • Opodatkowanie energii
  • Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej
  • Reforma unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji
  • Realizacja celów klimatycznych w użytkowaniu gruntów i leśnictwie
  • Graniczny podatek węglowy
  • oraz inne

W raporcie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorca będzie zobowiązany do określenia swojej ścieżki redukcji.

Wsparcie merytoryczne
Uzyskanie finansowania ze źródeł zewnętrznych

04

Obecność w łańcuchu dostaw innego podmiotu

Zgodnie z protokołem GHG Protocol wyróżnić można emisje wyższego i niższego szczebla (upstream oraz downstream). Zaliczać się będą do nich procesy związane z pozyskaniem surowców, materiałów lub użytkowaniem lub utylizacją. Jeżeli spółka jest częścią łańcucha dostaw innego podmiotu możemy zostać wezwaniu do ujawnienia własnego śladu węglowego, aby kontrahent mógł go uwzględnić w zakresie 3.

Co otrzymają Państwo wybierając usługę wyliczenia śladu węglowego?

RAPORT

Raport śladu węglowego przedsiębiorstwa w zakresie 1, zakresie 2 i uzgodnionych kategorii zakresu 3.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest ślad węglowy?

To całkowita emisja gazów cieplarnianych wyemitowanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. Jest kilka uznanych metod liczenia wielkości śladu węglowego. Najpopularniejszą jest Greenhouse Gas Protocol.

Jak przebiega proces obliczania śladu węglowego?

W przypadku obliczenia śladu węglowego przedsiębiorstwa należy wyznaczyć granicę operacyjną lub organizacyjną. Następnie zidentyfikować źródła emisji i wykonać niezbędne obliczenia.

Czy istnieje konieczność regularnej aktualizacji obliczeń śladu węglowego?

Tak, ślad węglowy powinien być aktualizowany razem ze sprawozdaniem finansowym.

Jakie są koszty związane z usługą obliczania śladu węglowego?

Wielkość kosztów zależy od wielkości przedsiębiorstwa i poziomu skomplikowania własności.

Sprawdź nasze pozostałe usługi

MASZ PYTANIA?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy