Certyfikacja breeam

Czym jest certyfikacja BREEAM?

BREEAM to system oceny i certyfikacji zrównoważonego rozwoju budynków, projektów lub aktywów na różnych etapach cyklu życia. W przypadku budynków eksploatowanych obowiązuje standard BREEAM In-Use, którego celem jest m.in. potwierdzenie niskiego wpływu aktywa na środowisko. Certyfikacja BREEAM przeprowadzana jest przez zewnętrznego licencjonowanego asesora w następujących kategoriach Health and Wellbeing, Energy, Transport, Water, Resources, Resilience, Land Use and Ecology i Pollution. Wynikiem oceny jest certyfikowany rating dla części, które zostały poddane ocenie (aktywa, zarządzanie).

zobacz więcej
certyfikacja breeam

Jak pomagamy?

Nasza rola w procesie certyfikacji BREEM In-Use polega na opracowaniu wymaganej przez asesora dokumentacji w języku polskim lub j. angielskim wg obowiązującego standardu. Dysponujemy zapleczem specjalistów z różnych dziedzin inżynierii środowiska tj. gospodarka odpadami, biotechnologia, ochrona powietrza, ochrona środowiska i gospodarka wodno-ściekowa. Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu opracowań wg manuala Breeam In Use SD6063 –V6.0.0. w następujących kategoriach:

  • RSL 01 Flood risk assessment
  • RSL 03 Natural hazard risk assessment
  • RSL 06 Emergency plans and climate-related physical risks
  • RSL 07 Climate-related transition risks and opportunities
  • RSL 08 Social risk and opportunities
  • LUE 03 Ecology report
  • LUE 04 Biodiversity management plan

Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji na nie tylko na potrzeby BREEAM, ale wspieramy klientów również przy certyfikacji GRESB.

Jak współpracujemy?

Klient zgłasza do nas zlecenie przygotowania dokumentacji wskazanej przez asesora. Do realizacji tematu przydzielany jest specjalista, który pozyskuje niezbędne materiały, przeprowadza wywiad z klientem, a następnie wykonuje opracowanie zgodnie z kryteriami wymaganymi w obowiązującym manualu. Wynikiem pracy jest przygotowany w oprawie graficznej raport BREEAM.

Napisz do nas

Najczęściej zadawane pytania

Do czego służy certyfikat BREEAM In Use?

Posiadanie certyfikatu BREEAM jest informacją dla szerokiego grona interesariuszy o tym, że dla danego obiektu wdrożone zostały standardy dotyczące zarządzania obiektem i jego eksploatacji. W takim obiekcie dokonano oceny ryzyka wg standardów TCFD co czyni go bardziej odpornym na ryzyka związane ze zmianą klimatu oraz przejścia. Certyfikacja BREEAM podąża za zmianą otoczenia legislacyjnego. Obiekt posiadający taki certyfikat jest świadomy obowiązującego prawa.

Jak przebiega proces certyfikacji BREEAM?

Ścieżka rejestracji jest następująca: Rejestracja organizacji on-line i uiszczenie opłaty rejestracyjnej; on-line pre assessment; przeprowadzenie audytu przez assessora i ocena wyników; wystawienie certyfikatu.

Jakie korzyści przynosi posiadanie certyfikatu BREEAM?

Są środowiska, w których posiadanie certyfikatu jest obowiązkowe. Podnosi to wartość aktywów i zwiększa popyt na daną nieruchomość.

Jakie są kryteria oceny w ramach certyfikacji BREEAM?

W przypadku BREEAM In Use ocenie poddawane są dwa obszary: Aktywo oraz Zarządzanie, które zawierają następujące kategorie: zarządzanie, komfort użytkowania obiektu; energia, transport, woda, zasoby, odporność oraz ekologia i zarządzanie. W ramach tych kategorii znajduje się inne podkategorie oceniane przez assessora.

Czy certyfikat BREEAM wymaga regularnej aktualizacji?

Tak. Certyfikat może być ważny do 3 lat. W przypadku zajścia istotniej zmiany należy go odnowić.

Jakie są koszty związane z procesem certyfikacji BREEAM?

W przypadku certyfikacji BREEAM In Use ocenie mogą być poddane zarówno aktywa jak i zarządzanie. Koszt każdej z części wynosi 1000 GBP. Należy dodatkowo ponieść koszty związane z rejestracją w 2023 r.

Sprawdź nasze pozostałe usługi

MASZ PYTANIA?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy