Dokumentacja środowiskowa

Operaty wodnoprawne

Operat wodnoprawny to dokumentacja stanowiąca załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Spełnia ona wymagania jakie stawia Prawo wodne. Przyjmując zlecenie na wykonanie operatu podejmujemy się zarówno opracowania dokumentacji, jak i przygotowania i skompletowania wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Jesteśmy ze zleceniodawcą do momentu wydania decyzji – pozwolenia wodnoprawnego. Specjalizujemy się w pozwoleniach wodnoprawnych na zrzut ścieków przemysłowych do kanalizacji innego podmiotu, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

zobacz więcej
dokumentacja środowiskowa

Zgłoszenia emisji

Jest to wniosek w formie dokumentacji, który trzeba wykonać i złożyć do odpowiedniego organu ochrony środowiska w związku z eksploatacją instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, z uwagi na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza. Prowadzący instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Rodzaje instalacji, które wymagają zgłoszenia, zostały określone w rozporządzeniu i są to m.in. instalacje:

  • energetyczne - o nominalnej mocy cieplnej większej, bądź równej 1 MW (np. kotły, promienniki, inne urządzenia grzewcze, agregaty prądotwórcze)
  • inne niż energetyczne - o nominalnej mocy cieplnej większej od 0,5 MW (np. piec do wypalania ceramiki)
  • do spawania obejmujące od 1 do 3 stanowisk, jako emisja zorganizowana (wentylacja mechaniczna, odciąg miejscowy)

Kogo dotyczy zgłoszenie?

Zgłoszenie instalacji jest obowiązkiem prowadzącego instalację, czyli zgodnie z definicją ustawy Prawo ochrony środowiska, jest to podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, na zasadach wskazanych w ustawie.

Jak współpracujemy - zgłoszenie

Klient zgłasza do nas zlecenie przygotowania dokumentacji. Do realizacji tematu przydzielany jest specjalista, który przeprowadza wywiad z klientem, pozyskuje niezbędne materiały, a następnie wykonuje opracowanie zgodnie z wytycznymi ustawy Prawo ochrony środowiska. Wynikiem pracy jest kompletna dokumentacja gotowa do złożenia w odpowiednim Urzędzie. Czas jej wykonania trwa około miesiąca. Procedujemy zgłoszenie aż do ostatecznego zatwierdzenia przez Urząd (np. robimy niezbędne uzupełnienia do wniosku, składamy wyjaśnienia do Urzędu). Od złożenia dokumentacji, Urząd ma 30 dni na jej weryfikację i ewentualne uwagi. W przypadku braku uwag, po tym czasie, uznaje się, że zgłoszenie zostało przyjęte.

napisz do nas
audyt środowiskowy

Najczęściej zadawane pytania

Jakie wymagania stawia przed przedsiębiorcami Prawo wodne?

Prawo wodne stawia szereg wymagań – do głównych zależy obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i płacenie opłat za usługi wodne

Czym są operaty wodnoprawne i w jakim celu są sporządzane?

Operaty wodnoprawne to dokumentacje sporządzane w celu uzyskania decyzji – pozwolenia wodnoprawnego. Wymogi dotyczące operatów zostały zawarte w ustawie Prawo wodne w artykule 409.

Dlaczego moja firma potrzebuje operatu wodnoprawnego?

Operat wodnoprawny jest załącznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Jak przebiega proces sporządzania operatu wodnoprawnego?

Proces sporządzenia operatu obejmuje zebranie danych od wnioskodawcy, skompletowanie załączników a następnie sporządzenia dokumentacji zgodnie z wymogami Art. 409 Prawa wodnego.

Sprawdź nasze pozostałe usługi

MASZ PYTANIA?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy