Usługi wodne

Czym są usługi wodne?

Pojęcie usług wodnych wprowadziła ustawa Prawo wodne wchodząca w życie od roku 2018. Wraz z wprowadzeniem tego pojęcia narodziły się nowe obowiązki - opłaty za usługi wodne.

zobacz więcej
uslugi wodne
uslugi wodne

W czym pomagamy?

Sporządzamy w imieniu klienta kwartalne oświadczenia kierowane do Wód Polskich lub gminy – w zależności od rodzaju usług wodnych. Prócz wyliczeń niezbędnych do podania w oświadczeniu - wyliczamy wysokość spodziewanej opłaty. Tam, gdzie jest taka możliwość, liczymy więcej niż jedną metodą, aby wybrać korzystniejsze wartości dla naszego klienta.

Jak współpracujemy?

materiały od klienta

Klient przesyła do nas niezbędne materiały (w zależności od zakresu obowiązku, będą to m.in. pozwolenia wodnoprawne, wyniki analiz ścieków, dane dot. powierzchni odwadnianej, zastosowanej retencji).

materiały od klienta

Przygotowujemy oświadczenie i przesyłamy do klienta gotowy dokument do wysyłki do odpowiedniego organu.

materiały od klienta

Czas realizacji usługi od otrzymania niezbędnych materiałów wynosi około tygodnia.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie obowiązują opłaty za usługi wodne?

Obowiązujące opłaty za usługi wodne to opłata stała, która wyliczana jest „z urzędu” oraz opłata zmienna która wyliczana jest na podstawie kwartalnego oświadczenia sporządzanego przez podmiot. Najczęściej opłaty za usługi wodne dotyczące podmiotów ponoszone są za odprowadzanie wód opadowych do wód, pobór wody podziemnej lub powierzchniowej, odprowadzanie ścieków do środowiska. Te opłaty rozlicza się w Wodach Polskich. Dodatkowo wśród opłat za usługi wodne występuje opłata za utraconą retencję, która rozliczana jest w gminie.

Sprawdź nasze pozostałe usługi

MASZ PYTANIA?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy