24 lipca 2023

Co należy zrobić, aby przeprowadzić akcję zbiórki elektroodpadów?

Co należy zrobić, aby przeprowadzić akcję zbiórki elektroodpadów?

Opisana w artykule sytuacja dotyczy zarządcy centrum handlowego, który chce przeprowadzić akcję zbiórki elektorodpadów dla lokalnej społeczności i zastanawia się czy powinien uzyskać zezwolenie na zbieranie?

Nieprofesjonalny zbierający

W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2022.699 t.j. z dnia 2022.03.29) o odpadach funkcjonuje pojęcie „nieprofesjonalnej działalności w zakresie zbierania odpadów”. Zgodnie z art. 45 Ustawy taką działalność prowadzą podmioty które okazjonalnie zbierają odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, a ich podstawowa działalność nie jest związana z gospodarowaniem odpadami.
Zgodnie z powyższym, zarządca centrum handlowego jest nieprofesjonalnym zbierającym i może przeprowadzić akcję „zbieranie elektroodpadów”. A art. 45 Ustawy o odpadach zwalnia takie podmioty z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie.


Nieprofesjonalny zbierający chcąc przeprowadzić akcję zbiórki elektroodpadów, jest zobowiązany posiadać umowę z posiadaczem odpadów mającym zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, dotyczącą nieodpłatnego przyjmowania odpadów.

Jak wystawić w takiej sytuacji kartę przekazania odpadów (KPO)?

Zgodnie z art. 66 ust. 4 pkt 3 Ustawy o odpadach, podmiot prowadzący nieprofesjonalne zbieranie odpadów nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów. Zgodnie z art. 69 ust. 4. dopuszcza się niesporządzenie karty przekazania odpadów, jeżeli jeden z posiadaczy odpadów nie jest objęty obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów.
Oznacza to, że za przekazanie zebranych w trakcie zbiórki elektroodpadów, nie trzeba sporządzić KPO.

Wycinek Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Warto pamiętać

Należy zapewnić odpowiednie miejsce magazynowania zużytego sprzętu (elektroodpadów), zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Miejsce musi być wyposażone w:
- zadaszenie zapobiegające oddziaływaniu czynników atmosferycznych (w przypadku zużytego sprzętu zawierającego substancje ciekłe, w nieprzepuszczalne podłoża wraz z urządzeniami do likwidacji wycieków),
- utwardzone podłoże,
- zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp osobom postronnym.

Podsumowanie

Chcąc przeprowadzić zbiórkę elektroodpadów należy podpisać umowę z firmą posiadającą wymagane prawem decyzje na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Podmiot organizujący cykliczne zbiórki elektroodpadów od swoich klientów/pracowników jest nieprofesjonalnym zbierającym, dlatego nie musi posiadać zezwolenia na zbieranie tego rodzaju odpadów oraz nie jest zobowiązany do wystawienia karty przekazania odpadów.


 

Autorki opracowania

 

Wspracie merytoryczne:

Katarzyna Mysiak-Machnik
katarzyna.mysiak@investeko.pl
Główny specjalista
 

Tekst:

Klaudia Pietryszyn
klaudia.pietryszyn@investeko.pl

UDOSTĘPNIJ

Zobacz także

newsletter

Zapisz się na newsletter

Współpracujący z nami klienci otrzymują comiesięczny newsletter. Znajdują się tam informacje o terminach związanych ze sprawozdawczością oraz informacje o planowanych zmianach prawnych, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie działalności. Z nami możesz być na bieżąco.