Warsztaty

Zasady raportowania do Krajowej bazy KOBIZE

Warsztaty mają na celu przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat sporządzania raportów do KOBiZE.


PROGRAM

1. Podstawy prawne regulujące obowiązek sprawozdawczy
2. Informacje o Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami i Krajowej Bazie
3. Kogo dotyczy obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu do KOBiZE
4. Zasady rejestracji i aktualizacji danych - omówienie na podstawie wzoru formularza
• Wprowadzanie danych zakładu
• Wprowadzanie danych emisyjnych
• Kopiowanie danych
5. Jak raport do KOBiZE powiązany jest ze sprawozdaniem za korzystanie ze środowiska składanym do Urzędu Marszałkowskiego?
6. Najczęściej popełniane błędy
7. Korekta raportu


Warsztaty skierowane są do osób zajmujących się ochroną środowiska w przedsiębiorstwach, chcących zdobyć praktyczną wiedzę na temat sporządzania raportów do Krajowej bazy m.in. poprzez pracę z ekspertem na indywidualnych kontach użytkowników w bazie KOBiZE.


PROWADZĄCA

Anna Pacuk - zajmuje się m.in. przeprowadzaniem audytów kontrolnych, doradztwem prawnym oraz bieżącym monitorowaniem stanu formalno-prawnego w zakresie ochrony środowiska. Reprezentuje zleceniodawców w postępowaniach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska oraz w trakcie kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Do jej zadań należy sporządzanie okresowych sprawozdań oraz realizacja obowiązków wynikających ze specyficznych wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska (w tym współpraca z Organizacjami Odzysku), pomoc przy prowadzeniu ewidencji wprowadzanych do obrotu opakowań, sprzętu oraz baterii. Specjalizuje się w doradztwie prawnym z zakresu gospodarki odpadami, a szczególnie w zakresie opakowań, sprzętu oraz baterii. Ukończyła Uniwersytet Śląski w Katowicach na kierunku ochrona środowiska z tytułem magistra.

Rekomendacje

"Szkolenie przeprowadzone przez firmę Investeko Serwis Sp. z o.o. na temat decyzji środowiskowej w procesie inwestycyjnym w świetle zmian, które weszły w życie po 01 stycznia 2017 zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i w miłej atmosferze. Sposób prowadzenia zajęć świadczy o dużym zaangażowaniu, wysokich umiejętnościach zawodowych i interpersonalnych prowadzących. Dział szkoleniowy Investeko dostarcza najnowszej wiedzy w sposób zrozumiały i godny polecenia."  
Marta Łapińska właściciel KREO_architektura 

"Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone profesjonalnie z dużym zaangażowaniem prowadzących. Prowadzący wykazali się doskonałą znajomością tematu. Polecam szkolenia w firmie Investeko Serwis Sp. z o.o."

Edyta Sibińska


Jeśli masz pytania dotyczące naszej oferty lub chcesz podzielić się swoimi uwagami, zapraszamy do kontaktu z nami.