2017

Zużyte źródła światła

Przypominamy, że odpady w postaci zużytych świetlówek stanowią grupę odpadów niebezpiecznych ze względu na szkodliwe metale ciężkie wchodzące w ich skład i zabronione jest wyrzucanie ich do kontenerów z odpadami komunalnymi.
Odpady takie można przekazać do sklepu lub hurtowni przy okazji zakupu nowych sztuk. Sprzedawca detaliczny lub hurtowy jest zobowiązany do przyjęcia tej samej ilości odpadów, co nowo zakupionych lamp fluorescencyjnych, w ilości 1:1. Podmioty prowadzące tzw. nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów są zwolnione z wymogu prowadzenia ewidencji odpadów.

Należy jednak pamiętać, że wytwórca odpadów posiada obowiązek prowadzenia ewidencji, dlatego też każdorazowo po przekazaniu odpadów w postaci zużytych świetlówek należy zastosować KEO, w której dowodzi się wytworzenie i przekazanie zużytych świetlówek oraz uwzględnić przekazane odpady w rocznym sprawozdaniu o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

Przekazanie może zostać potwierdzone za pomocą KPO. Można także uzyskać od nieprofesjonalnego zbierającego oświadczenie o przyjęciu przekazanych mu odpadów.