Nasi specjaliści

Zespół

Lokalizacja Świętochłowice


Barbara Lampart - Dyrektor Operacyjny/Prezes Zarządu

Klaudia Pietryszyn – Koordynator Projektu/Zastępca Prezesa Zarządu

Katarzyna Mysiak - Główny Specjalista ds. ochrony środowiska

Katarzyna Słupska - Starszy Specjalista ds. ochrony środowiska

Ewa Gniełka - Starszy Specjalista ds. ochrony środowiska

Renata Jochemczyk - Specjalista ds. ochrony środowiska

Magdalena Polok - Specjalista ds. ochrony środowiska

Dominika Turek - Specjalista ds. ochrony środowiska

Dominika Mutwil - Specjalista ds. ochrony środowiska

Dawid Walczuk - Młodszy Specjalista ds. ochrony środowiska

Lokalizacja Warszawa

Anna Janicka - Główny Specjalista ds. ochrony środowiska

Patrycja Starnowska - Specjalista ds. ochrony środowiska