2016

Uczestniczymy w certyfikacji budownictwa ekologicznego – BREEAM

W Polsce wzrosła ostatnio znacząco popularność certyfikatów budownictwa ekologicznego – zwłaszcza BREEAM i LEED. W porównaniu z rokiem 2015, kiedy istniało 249 budynków z certyfikatami, ich liczba w 2016 r. wzrosła o prawie 32 proc.

Dane te pochodzą ze szczegółowego raportu na temat certyfikacji budynków, przygotowanego przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego.

- Rynek budynków certyfikowanych w Polsce rośnie z roku na rok. (…) Rozwój ten jest bardzo dynamiczny. Pokazuje to, że inwestorzy coraz bardziej zwracają uwagę no to, aby ich budynki spełniały coraz wyższe i bardziej rygorystyczne wymagania. Dzięki temu ich wpływ na środowisko jest coraz mniejszy, a my jako społeczeństwo mamy możliwość użytkowania coraz lepszych budynków - komentuje Jędrzej Zdziechowski, kierownik ds. rozwoju konstrukcji budowlanych i zrównoważonego budownictwa w firmie LafargeHolcim w Polsce.

Pierwszej certyfikacji budynku w amerykańskim systemie LEED dokonano na początku 2010 r., a pierwszy certyfikat w brytyjskim systemie BREEAM przyznano około pół roku później. W Polsce liczba przyznanych certyfikatów wynosi dziś 437. Aż 75 proc. to certyfikaty BREEAM. Mało popularne w kraju są niemiecki DGNB i francuski HQE. Autorzy raportu podkreślają, że liczba przyznanych certyfikatów nie odpowiada liczbie certyfikowanych budynków, ponieważ zdarza się, że jeden budynek ma ich kilka. Certyfikowanych obiektów jest w Polsce 328 (są to budynki w fazie projektowej, wykonawczej lub już wybudowane).

W certyfikowanych budynkach pracuje się efektywniej

Wszystkie obecne w Polsce systemy certyfikacji mają na celu wpływanie na sposób projektowania, wznoszenia i użytkowania budynków tak, by doprowadzić do równowagi pomiędzy czynnikami środowiskowymi, ekonomicznymi i społecznymi. Jak zauważa Adam Targowski, menedżer ds. zrównoważonego rozwoju ze Skanska Property Poland, zielone rozwiązania zastosowane w certyfikowanych budynkach mogą poprawić efektywność pracowników nawet o 5 - 15 proc. oraz zmniejszyć poziom nieobecności w biurze spowodowany chorobami do 40 proc. 12 . - To z kolei przekłada się pozytywnie nie tylko na zdrowie pracowników, ale też naefektywność finansową firm pracujących w naszych budynkach – podsumowuje.

System BREEAM obecnie stosowany jest w ponad 70 krajach świata. LEED, rozwinięty w wersji pilotażowej w 1998 roku, jest obecny w ponad 150 krajach na całym świecie. Najwięcej certyfikuje się budynków biurowych.

Ewa Szekalska