Szkolenie

Gospodarka wodno-ściekowa w świetle nowej ustawy Prawo wodne

 

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z nowymi regulacjami prawnymi w przygotowywanej obecnie ustawie Prawo wodne. 

Data najbliższego szkolenia: 3 sierpnia 2017 r., godz. 10:00

Miejsce: Centrum badawczo-rozwojowe INVESTEKO, ul. Wojska Polskiego 16G, Świętochłowice

Cena: 590 zł netto (cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu - 5 godzin dydaktycznych, materiały szkoleniowe, dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia, serwis kawowy)

 

 

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

2. Istotne zmiany w ustawie po 1 lipca  2017r.

3. Nowe pojęcia ustawowe

4. Nowy ustrój organizacyjny, kompetencje organów, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

5. Ochrona wód, jednolite części wód, cele środowiskowe

6. Zarządzanie wodami, dokumenty planistyczne, zarządzanie ryzykiem powodziowym i ochrona przed suszą

7. Zgody wodnoprawne (pozwolenie wodoprawne, zgłoszenie wodnoprawne, ocena wodnoprawna)

8. Opłaty za usługi wodne

9. Przepisy przejściowe i końcowe, przepisy karne

10. Panel dyskusyjny


Szkolenie skierowane jest do podmiotów związanych z gospodarką wodno-ściekową, zarządców i właścicieli urządzeń wodnych, biur projektowych, wykonawców robót budowlanych, przedsiębiorców, zainteresowanych zmianami w prawie wodnym.


PROWADZĄCY SZKOLENIE

Katarzyna Kunda - Gajda - wieloletni ekspert i praktyk w dziedzinie ochrony wód i prawa wodnego. Od lat bierze aktywny udział  w wielu przedsięwzięciach inwestycyjnych zarówno jako doradca, jak i autor ocen oddziaływania na środowisko wodne oraz operatów wodnoprawnych. 

 

Rekomendacje

"Szkolenie przeprowadzone przez firmę Investeko Serwis Sp. z o.o. na temat decyzji środowiskowej w procesie inwestycyjnym w świetle zmian, które weszły w życie po 01 stycznia 2017 zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i w miłej atmosferze. Sposób prowadzenia zajęć świadczy o dużym zaangażowaniu, wysokich umiejętnościach zawodowych i interpersonalnych prowadzących. Dział szkoleniowy Investeko dostarcza najnowszej wiedzy w sposób zrozumiały i godny polecenia."  
Marta Łapińska właściciel KREO_architektura 

"Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone profesjonalnie z dużym zaangażowaniem prowadzących. Prowadzący wykazali się doskonałą znajomością tematu. Polecam szkolenia w firmie Investeko Serwis Sp. z o.o."

Edyta Sibińska


Jeśli masz pytania dotyczące naszej oferty lub chcesz podzielić się swoimi uwagami, zapraszamy do kontaktu z nami.