Szkolenie

Obowiązki przedsiębiorców z zakresu ochrony środowiska w świetle aktualnych wymagań prawnych

Dzięki szkoleniu uczestnicy zapoznają się z wymaganiami jakie na przedsiębiorców nakładają obowiązujące przepisy prawne z zakresu ochrony środowiska.


PROGRAM SZKOLENIA
1. GOSPODARKA ODPADAMI

  • obowiązek uzyskania pozwolenia na wytwarzanie
  • ewidencja odpadów
  • sprawozdawczość
  • wymagania stawiane odbiorcom odpadów oraz firmom serwisowym
  • poprawne magazynowanie odpadów
  • problemy związane z gospodarką odpadami

2. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ PYŁOWOGAZOWYCH DO POWIETRZA

  • posiadane decyzje/zgłoszenia
  • źródła emisji zanieczyszczeń na obiekcie, za które powinien odpowiadać Zarządca

3. EMISJA HAŁASU
4. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

  • obowiązki wynikające z przepisów prawa w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

5. OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
6. RAPORTOWANIE DO KOBIZE
7. OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE ZE ZBIERANIA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCHORAZ PROWADZENIA MIEJSCA ODBIORU
8. STOSOWANIE SUBSTANCJI CHŁODNICZYCH, W TYM SUBSTANCJI KONTROLOWANYCH


Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców oraz osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska w firmie.


PROWADZĄCA SZKOLENIE

Agata Minkinia - ukończyłam Politechnikę Śląską w Gliwicach na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki z tytułem magistra inżyniera. Do moich zadań należy między innymi: udzielanie merytorycznych konsultacji w zakresie przepisów ochrony środowiska, nadzorowanie działań przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przez nich obowiązków wynikających z wyżej wymienionych przepisów, a także przeprowadzanie audytów. Specjalizuję się w obsłudze obiektów wielkopowierzchniowych pod kątem przestrzegania w nich przepisów Ustawy o odpadach oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Rekomendacje

"Szkolenie przeprowadzone przez firmę Investeko Serwis Sp. z o.o. na temat decyzji środowiskowej w procesie inwestycyjnym w świetle zmian, które weszły w życie po 01 stycznia 2017 zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i w miłej atmosferze. Sposób prowadzenia zajęć świadczy o dużym zaangażowaniu, wysokich umiejętnościach zawodowych i interpersonalnych prowadzących. Dział szkoleniowy Investeko dostarcza najnowszej wiedzy w sposób zrozumiały i godny polecenia."  
Marta Łapińska właściciel KREO_architektura 

"Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone profesjonalnie z dużym zaangażowaniem prowadzących. Prowadzący wykazali się doskonałą znajomością tematu. Polecam szkolenia w firmie Investeko Serwis Sp. z o.o."

Edyta Sibińska


Jeśli masz pytania dotyczące naszej oferty lub chcesz podzielić się swoimi uwagami, zapraszamy do kontaktu z nami.