2017

Sprawdź jakość powietrza

Na stronie Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska dostępna jest nowa wersja Aplikacji mobilnej "Jakość powietrza w Polsce".

Aplikacja to szybki i łatwy dostęp do informacji dotyczących stanu jakości powietrza w Polsce. Opiera się na automatycznych pomiarach prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) wykonywanych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska. Aplikacja prezentuje wyniki bieżących 1-godzinnych pomiarów stężeń poszczególnych zanieczyszczeń bezpośrednio z krajowej bazy danych jakości powietrza.