2016

Projektowane zmiany w gospodarce odpadami

Resort środowiska przekazał do konsultacji projekt nowelizacji Ustawy o odpadach. Zmiany dotyczące ewidencji odpadów mające na celu ściślejszą kontrolę przekazywania odpadów, a w szczególności odpadów komunalnych (w tym zmieszanych i bioodpadów) odbieranych od właścicieli nieruchomości.

Autorzy projektu tłumaczą ,że proponowane rozwiązania mają zahamować rozwój tzw. „szarej strefy" w działalności związanej z gospodarką odpadami w kraju.

W uzasadnieniu projektu wskazano m.in. na praktyki fikcyjnego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, w efekcie czego porzucane są coraz większe ilości odpadów w lasach i wyrobiskach.

Zmiany mają także na celu doprecyzowanie przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez Inspekcję Ochrony Środowiska i monitorowania przekazywania odpadów, w tym propozycje modyfikacji przepisów dotyczących Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Oczekiwać należy także doprecyzowania przepisów dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym w zakresie sprawozdawczości i sposobu obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu. O dalszych losach projektu i terminie wejścia w życie zmienionych przepisów będziemy informować na bieżąco.