23 listopada 2023

Obowiązki wprowadzającego produkty w opakowaniach

Obowiązki wprowadzającego produkty w opakowaniach

 

Obowiązki wprowadzającego produkty w opakowaniach 

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację artykułu Definicja opakowania i wprowadzającego do obrotu produkty w opakowaniach.

W tym artykule jednak skupimy się na obowiązkach które ciążą na wprowadzającym produkty w opakowaniach zgodnie z Ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013 r. (z późn. zm.) oraz Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (z późn. zm.). Opis opowiązków podzieliliśmy na 3 grupy.

Pierwsza grupa dotyczy wprowadzających do 1 Mg, druga wprowadzających powyżej 1 Mg oraz trzecia wprowadzających środki niebezpieczne, ochrony roślin i opakowania wielomateriałowe.

Obowiązki wprowadzającego produkty w opakowaniach do 1 Mg

 1. Dokonywanie wpisu do rejestru BDO w zakresie wprowadzania produktów w opakowanach (art. 50 ust. 1 pkt.6, art. 53 ust. 2 UoO)
 2. Wniesienie opłaty rocznej do BDO (art. 57 UoO)
 3. Prowadzenie ewidnecji w formie pismenej albo w systemie teleinformatycznym obejmującej informacje o masie opakowań, w których przedsiębiorca wprowadził do obrotu produkty w danych roku kalendarzowym (art. 22 UoGOiOO)
 4. Zlożenie rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi (art. 45 UoGOiOO, art. 73 UoO)
 5. Złożenie zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis (art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708), art. 6 i 7 UoGOiOO)
 6. Spełnienie podstawowych obowiązków wynikających z art. 11-14 UoGOiOO - lista obowiązków została wymieniona w artykule do usta
 7. Spełnienie obowiązków wynikających z art. 22a UoO
 8. Umieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością - wprowadzaniem produktów w opakowaniach (art. 63 UoO)

Obowiązki wprowadzającego produkty w opakowaniach powyżej 1 Mg

 1. Zapewnienie recyklingu odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których wprowadził produkty (art.17 UoGOiOO).
 2. Prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych (art.19 UoGOiOO).
 3. Wniesienie opłaty produktowej (art. 34 UoGOiOO)

Obowiązki wprowadzającego środki niebezpieczne, ochrony roślin i opakowania wielomateriałowe

 1. Dodatkowe obowiązki wprowadzającego środki niebezpieczne w opakowaniach oraz opakowania wielomateriałowe (art. 18, 25 UoGOiOO)
 2. Dodatkowe obowiązki wprowadzającego środki ochrony roślin w opakowaniach (art. 18, 25 UoGOiOO)

 

Autorki opracowania

Dominika Turek 

Wspracie merytoryczne:

Dominika Turek
dominika.turek@investeko.pl
Specjalista ds. ochrony środowiska
 

Tekst:

Klaudia Pietryszyn
klaudia.pietryszyn@investeko.pl

UDOSTĘPNIJ

Zobacz także

newsletter

Zapisz się na newsletter

Współpracujący z nami klienci otrzymują comiesięczny newsletter. Znajdują się tam informacje o terminach związanych ze sprawozdawczością oraz informacje o planowanych zmianach prawnych, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie działalności. Z nami możesz być na bieżąco.