09 października 2023

Ile kosztuje i czym jest certyfikat BREEAM?

BREEAM

Korzyści z posiadania certyfikatu Breeam

W 2023 r. staliśmy się świadkami dynamicznej przemiany w otaczającym nas środowisku biznesowym. Na znaczeniu zyskuje transformacja działalności w kierunku tej zrównoważonej środowiskowo. Certyfikat Breeam może pomóc, ale sam fakt jego posiadania nie uczyni działalności zrównoważonej w brzmieniu aktualnego prawa. W internecie można przeczytać, że budynki posiadające certyfikat BREEAM generować będą niższe koszty eksploatacyjne. Szczerze pisząc: nie wiem. Ale obserwuje, że posiadanie takiego certyfikatu zaczyna być standardem na który uwagę zwracają interesariusze.


Powyżej napisałam, że działalność powinna zmierzać w kierunku działalności zrównoważonej środowiskowo. To taksonomia definiuje jakie warunki muszą być spełnione, aby móc używać takiego określenia. Natomiast dokumentacja przygotowana na potrzeby uzyskania certyfikatu Breeam może zostać również wykorzystana na potrzeby spełnienia wymogów taksonomicznych czy raportowania zrównoważonego rozwoju. Np. w ramach RSL06 Emergency plans and climate-related physical risks lub RSL 07 Climate-related transition risks and opportunities (zgodnie z manualem v6 Breeam In Use) należy przeanalizować zagrożenia klimatyczne na które narażony jest obiekt, a w ramach ESRS E1-15 jednostka powinna ujawnić potencjalne finansowe skutki zmian klimatu zidentyfikowane w ramach ryzyk fizycznych. Część dotycząca identyfikacji zagrożeń klimatycznych jest niezbędna zarówno do opracowania RSL06, RSL07 jak i ESRS E1-15.

Co znaczy i o czym świadczy posiadanie certyfikatu Breeam?

BREEM to akronim od Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Coraz częściej można go zauważyć na elewacjach budynków logistycznych lub centrów handlowych.


Dysponowanie certyfikatem bez wątpienia świadczy o tym, że obiekt poddał się dobrowolnej ocenie w trakcie której badane są efektywność środowiskowa obiektu oraz kierunek jej rozwoju. Oceniane są dwa obszary: wydajność aktywów oraz wydajność zarządzania, a w ramach nich następujące kategorie: zarządzanie, komfort użytkowania obiektu, energia, transport, woda, zasoby, odporność, ekologia i zanieczyszczenia. Należy pamiętać również, że Breem podąża za zmianą prawa lub nawet ją wyprzedza, także podmiot poddający się certyfikacjia bez wątpienia jest świadomy otoczenia prawnego. 

Jaki jest przebieg rejestracji i jakie występują opłaty związane z certyfikatem Breeam?

Ścieżka rejestracji jest następująca: Rejestracja organizacji on-line i uiszczenie opłaty rejestracyjnej; on-line pre assessment; przeprowadzenie audytu przez assessora i ocena wyników; wystawienie certyfikatu.

Poniższe dane zostały opracowane na podstawie Fee Sheet, FS21 z dnia 01.04.2023 r. i dotyczą opłaty rejestracyjnej, kosztów certyfikacji oraz kosztów assessora. Ceny zaprezentowane poniżej nie zawierają kosztów usług zewnętrznych.

Rejestracja Organizacji – Klient

Aby skutecznie zarejestrować organizację należy wykupić kredyty tzw. Performance Measurement. Koszt 1 kredytu od 1 kwietnia 2023 r. to 620BGP i działa jak pierwsza rejestracja środka trwałego.

Koszt assesora

Po zarejestrowaniu organizacji lub obiektu należy rozpocząć współpracę z licencjonowanym asessosorem. Lista dostępnych certyfikowanych assessorów dostępna jest w GreenBook.

Koszty opieki assessora ustalane są wg cennika firmy z którą oceniana organizacja podejmuje współpracę.

Koszty certyfikacji Breeam

Koszty certyfikacji wg BIUv6 (Breeam In Use) wynoszą 1000 GBP dla części wydajność aktywów i 1000 GBP w części wydajność zarządzania.

W przypadku certyfikacji większej liczby obiektów możliwa jest negocjacja cen. Poniżej przedstawiam zrzut ekranu z cennika.

Koszty Certyfikacji BREEAM

Certyfikacja wg v6 ważna jest do 3 lat, ale jeżeli w trakcie jej obowiązywania będą miały miejsce istotne zmiany można ją odnowić, a jej wynik będzie ważny przez czas wskazany w certyfikacie. Jeżeli klient chce przesłać nowe informacje lub zmienić decyzję dotyczącą wydanego certyfikatu można wziąć udział w certyfikacji śródcyklicznej. Wynik zmiany takiej decyzji będzie ważny w okresie ważności certyfikatu. Poniżej koszty ponowanej certyfikacji.

Koszt recertyfikacji

W przypadku zmian w certyfikacie należy uiszczyć opłatę dotyczącą zmiany w wysokości 185 GBP.

 

W czym może pomóc Investeko Serwis?

Część dokumentacji musi zostać przygotowana przez zewnętrzny podmiot. A przygotowywanie dokumentacji środowiskowych to nasza specjalność.

Autorka opracowania

 

Tekst:

Klaudia Pietryszyn
klaudia.pietryszyn@investeko.pl

UDOSTĘPNIJ

Zobacz także

newsletter

Zapisz się na newsletter

Współpracujący z nami klienci otrzymują comiesięczny newsletter. Znajdują się tam informacje o terminach związanych ze sprawozdawczością oraz informacje o planowanych zmianach prawnych, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie działalności. Z nami możesz być na bieżąco.