2018

Podwyższone stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2019 rok

Górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska obejmują jedynie wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz umieszczanie odpadów na składowiskach odpadów. Jak informowaliśmy w poprzednich newsletterach, opłaty w zakresie poboru wód i zrzutu ścieków zostały zastąpione opłatami za usługi wodne, które naliczane są przez odrębny organ.

Podwyższenie jednostkowych stawek opłat za emisję gazów lub pyłów do powietrza, dotyczy tylko niektórych rodzajów gazów i pyłów, m.in.:

  • alkohole alifatyczne i ich pochodne- za rok 2018 opłata wynosi 1,28 zł/kg, za rok 2019: 1,31 zł/kg; • alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne - za rok 2018: 1,28 zł/kg, za rok 2019: 1,31 zł/kg; • pyły pozostałe - za rok 2018: 0,58 zł/kg, za rok 2019: 0,59 zł/kg; • węglowodory aromatyczne pierścieniowe i ich pochodne, za rok 2018: 1,44 zł/kg, za rok 2019: 1,47 zł/kg.

Dodatkowo podwyższeniu ulegną także m.in. stawki opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym. Stawki kształtują się następująco:

  • dla kotła o mocy nominalnej do 1,4 MW: 1345,81 zł/106m3 w 2018 r., a w 2019 r. wynosić będzie 1372,73 zł/106 m3; • dla kotła o mocy nominalnej od 1,4 MW do 5 MW: 1681,48 zł/106 m3 w 2018 r., a w 2019 r. wynosić będzie 1715,11 zł 106 m3.