2018

Ministerstwo Środowiska pracuje nad zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Jedną z najważniejszych propozycji, którą przewiduje nowela ustawy jest usztywnienie różnicy stawek opłat pomiędzy ceną za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny, a za odpady zbierane w sposób nieselektywny. Stawka za niesegregowanie odpadów miałaby być czterokrotnie wyższa niż za odpady segregowane.

Powyższa zmiana stawek opłat ma wynikać z restrykcyjnych przepisów narzuconych przez Unię Europejską, dotyczących osiągania odpowiednich poziomów recyklingu, przykładowo w 2020 r. Polska zobligowana jest do osiągnięcia 50% poziomu recyklingu odpadów.

Pomimo, że prace nad nowelizacją ustawy ciągle trwają, zachęcamy do rozpatrzenia zmiany deklaracji w zakresie sposobu zbierania odpadów komunalnych.

Nowa ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2019 r.