2017

Szkolenie w Warszawie

W ostatnim czasie dla jednego z naszych Klientów - globalnego lidera na rynku nieruchomości komercyjnych - zrealizowaliśmy szkolenie zamknięte na temat obowiązków z zakresu ochrony środowiska w świetle aktualnych wymagań prawnych. Szkolenie odbyło się w siedzibie Klienta.

W praktyce najwięcej pytań i wątpliwości budziły przepisy Ustawy Prawo Wodne oraz wynikające z nich obowiązki. Spośród tematów omówionych przez szkoleniowca największe zainteresowanie wzbudziły kwestie związane z:

- gospodarką odpadami, np. ewidencjonowanie odpadów, kwestie związane z odpowiedzialnością za wytworzone odpady,

- zgłoszeniem źródeł powodujących emisję,

- stosowaniem substancji chłodniczych w urządzeniach klimatyzacyjnych.