2017

31 marca mija termin dla opłat za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska za dany rok kalendarzowy wnosi się na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego do dnia 31 marca następnego roku, a to oznacza, że do końca przyszłego tygodnia należy wywiązać się z tego obowiązku.

https://www.mos.gov.pl/srodowisko/oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska/
Za co ponoszona jest opłata za korzystanie ze środowiska? Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, składowanie odpadów. Każdy przedsiębiorca, który się z tego nie rozliczy, narażony jest na kary administracyjne wraz z odsetkami (nawet do 5 lat). Wysokość przedmiotowych opłat zależy od wielu czynników, a przepisy mogą być odczytywane w niejasny sposób i źle interpretowane, dlatego zespół naszych specjalistów może przejąć za Was tę odpowiedzialność w usłudze- outsourcing środowiskowy.

Skontaktuj się z nami:
tel. 32 258 55 80
biuro@ieserwis.pl